e-Podatki
Poradniki i książki Serwisy informacyjno - doradcze Programy komputerowe Publikacje online eDokumenty Seminaria i konferencje
Szanowni Czytelnicy !

Zagadnienia podatkowe to dziedzina często bardzo złożona, szczególnie wtedy, gdy zachodzą istotne zmiany. Ważną kwestią są ceny transferowe, których wysokość powinna być kontrolowana przez specjalistów od zagadnień podatkowych. Ceny transferowe są regulowane przez europejskie i polskie przepisy. Warto wiedzieć, że istnieją metody tradycyjne szacowania cen oraz metody zysku transakcyjnego.

Zastanawiają się Państwo, jak prawidłowo zawrzeć umowę dotyczącą cen oraz jak przygotować kalkulację? Nie są Państwo pewni, jak mogą przebiegać transakcje usługowe w ramach grupy kapitałowej?

Zapraszamy zatem na seminarium poświęcone tej tematyce. Spotkanie poprowadzi dr Tomasz Lis - doświadczony praktyk, specjalista z zakresu rachunkowości, audytu, ubezpieczenia społecznego. Więcej...

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,

Redakcja dashofer.pl
Aktualności
1.1. Dłuższy termin stosowania formularzy dla podatku od towarów i usług
Ministerstwo Finansów proponuje wydłużenie terminu stosowania starych wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług. Miałyby być one stosowane nie dłużej niż do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy 2011 r. więcej »
1.2. Wpływy z tzw. podatku bankowego wyniosą 500–700 mln
Wpływy z tzw. podatku bankowego mają wynieść ok. 500–700 mln zł netto rocznie. Podatek będą musiały opłacić banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych, oddziały banków zagranicznych oraz SKOK-i. PAP dotarła do założeń do projektu ustawy. więcej »
1.3. Podatek od zysków z lokat ma być zaokrąglany do 1 grosza
W dniu 24 maja br. rząd przyjął założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek od zysków z lokat ma być zaokrąglany do 1 grosza, a nie do 1 zł. więcej »
1.4. NRA rozważa wstrzymanie decyzji o Dniu Bezpłatnych Porad Adwokackich
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej rozważa wstrzymanie się z decyzją o przeprowadzeniu 4 czerwca akcji V Dnia Bezpłatnych Porad Adwokackich. Z takiej akcji co roku korzystało kilkanaście tysięcy osób. Po nałożonym przez ministra finansów obowiązku posiadania przez adwokatów kas fiskalnych pojawił się problem rejestrowania porad prawnych udzielanych pro bono. więcej »
Komentarze i opinie
2.1. Odszkodowania z tytułu powodzi nie są objęte zwolnieniem od podatku
Odszkodowania otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą nie są objęte zwolnieniem od podatku. Są przychodem z działalności gospodarczej. Odszkodowania takie stanowią przychód z działalności gospodarczej niezależnie od tego, czy szkoda została spowodowana powodzią, czy innymi czynnikami. więcej »
Kadry i płace
Ponad 100 aktów prawnych tworzy system prawa pracy w Polsce. Nie jest łatwo zachować pełną kontrolę w gąszczu tych przepisów. Dlatego powstał poradnik elektroniczny „Kadry i płace”. Program to zbiór fachowych i praktycznych wskazówek z zakresu prawa pracy, bhp, podatku dochodowego i ubezpieczeń społecznych. W publikacji zebrano wszystkie niezbędne informacje dotyczące prawa pracy wraz z komentarzem ekspertów, dzięki którym można poznać prawidłową interpretację przepisów. Program zawiera także gotowe wzory do zastosowania w praktyce i ponad 100 aktów prawnych. więcej »

Leksykon zapisów księgowych od A do Z
Hasłowe ujęcie zdarzeń gospodarczych (ok. 370) rozksięgowanych na kontach księgi głównej i ewidencji szczegółowej np. amortyzacja, kompensata niedoborów i nadwyżek, leasing finansowy, rezerwa na odroczony podatek dochodowy i inne. więcej »

Umowa licencyjna w prawie autorskim
Zarówno polskie, jak i europejskie prawo w szczególny sposób chroni własność intelektualną twórców. Umowy licencyjne zawierane na gruncie prawa autorskiego dają wiele różnych możliwości przeniesienia prawa do korzystania z utworu. Nie jest to zagadnienie proste. Dlatego powstała publikacja „Umowa licencyjna w prawie autorskim . Opisuje ona nie tylko treść umowy ale zawiera także komentarz prawny, dotyczący tak istotnych zagadnień jak rozwiązanie umowy czy skutki niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. W publikacji znajdą Państwo także tematycznie dostosowany wybór orzecznictwa sądowego i wzór umowy licencyjnej w formie pliku RTF umożliwiającego edycję. więcej »

Masz problemy z interpretacją często nowelizowanych przepisów budowlanych? Sięgnij po poradnik „Przepisy techniczno – budowlane dla praktyków”. więcej »
Prawo
Weszły w życie
od 8 grudnia 2009 - do 6 czerwca 2011
Kodeks karny skarbowy
25 maja 2011 r.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe, Dz. U. z dnia 10.05.2011 Nr 94, poz. 552. więcej »
Terminy
Terminy miesięczne
Do 5 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
  • składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacana przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.
więcej »
  • 2011-06-08 - Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa - warsztaty z omówieniem stanu prawnego na 2011 r. , Warszawa więcej »
  • 2011-06-27 - Prawo w praktyce lekarza medycyny pracy - najistotniejsze problemy orzecznicze, Warszawa więcej »
  • 2011-06-03 - System INTRASTAT – najnowsze zmiany zasad i obowiązków., Warszawa więcej »
Ważne informacje Aktualności e-mail e-Podatki stanowią serwis dla klientów portalu www.dashofer.pl, serwisu internetowego Wydawnictwa Verlag Dashofer Sp. z o.o.. Zawartość aktualności e-mail jest chroniona zgodnie z prawem autorskim. Klient jest uprawniony do wykorzystywania zawartości jedynie do celów własnych. Reprodukowanie lub redystrybucja całości lub części zawartoci aktualności e-mail jest bez wcześniejszej pisemnej zgody Wydawnictwa Verlag Dashofer Sp. z o.o. zabroniona. Postanowienia te dotyczą również tekstów osób trzecich chronionych prawem autorskim.

W każdej chwili możecie Państwo zrezygnować z prenumeraty aktualności zmieniając dane na stronie: rejestracja.dashofer.pl lub klikając tutaj.

Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.
Al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa
tel.: (22) 559 36 00, fax: (22) 829 27 00, 829 27 27
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS numer 29647, wysokość kapitału zakładowego 50.000 zł
Dołącz do nas! facebook logo twitter logo
Copyright C 2010 Dashöfer Holding Ltd. & Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o., Warszawa.