e-Kadra kierownicza
Poradniki i książki Serwisy informacyjno - doradcze Programy komputerowe Publikacje online eDokumenty Seminaria i konferencje
Szanowni Czytelnicy !

Przygotowując sprawozdanie trzeba mieć pewność, że wszystkie „cyfry” są pod pełną kontrolą a poszczególne pozycje w sprawozdaniu prawidłowo odzwierciedlają zapisy w księgach rachunkowych.
Możemy pomóc Państwu przygotować zamknięcie kwartału bez zbędnych nerwów i wątpliwości. Polecamy program „Sprawozdawczość finansowa”, który automatycznie generuje pełne sprawozdanie finansowe wraz z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami na podstawie zaimportowanego w prosty sposób planu kont. W naszym programie mają Państwo pełną kontrolę nad swoim sprawozdaniem! Więcej…


Życzymy Państwu przyjemnej lektury,
Redakcja dashofer.pl
http://www.opcja.pl/uslugi/outsourcing-it
Aktualności
Nowe zasady refundacji składek na ubezpieczenia społeczne
Od 1 czerwca 2011 r. składki emerytalne i rentowe będą zwracane w całości tylko niepełnosprawnemu przedsiębiorcy ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Pozostałe czyli osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności otrzymają zwrot składek w wysokości 60 proc. Natomiast osoby z lekkim stopniem otrzymają tylko30 procent obowiązkowych składek. więcej »
Europejski Program Modernizacji Polskich Firm
Powstał Europejski Program Modernizacji Polskich Firm (EP MPF), dzięki któremu małe i średnie przedsiębiorstwa mają szansę na otrzymanie taniego finansowania na nowe inwestycje. więcej »
Lepsze wyniki firm w I kwartale 2011r.
Główny Urząd Statystyczny podał, że w I kwartale 2011 r. wynik finansowy netto przedsiębiorstw niefinansowych wzrósł o 20,1 proc. licząc rok do roku i wyniósł 22 mld zł. więcej »
Dofinansowanie usług elektronicznych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dofinansowania na e-usługi w ramach programu Innowacyjna Gospodarka. Termin składania wniosków minie 3 czerwca. więcej »
Grzywny za brak ewidencji odpadów
Senat nie zgłosił poprawek do nowelizacji ustawy o odpadach, która zakłada wprowadzenie grzywny za brak ewidencji odpadów oraz kar pieniężnych do 10 tys. zł za naruszenie obowiązków związanych z prowadzeniem zbiorczego zestawienia danych o odpadach. więcej »
Asysta - nowa usługa dla przedsiębiorców
W dniu 24 maja br. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nową usługę dla przedsiębiorców – asystę w prowadzeniu działalności gospodarczej „Asysta”. Usługa, obejmująca doradztwo i konsultacje w czterech podstawowych obszarach działalności każdej firmy, ma pomóc przedsiębiorcom w sprawniejszym zarządzaniu i lepszym rozwoju ich biznesu. więcej »
Ważne terminy dla przedsiębiorców
06.06.2011 - Składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacana przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze więcej »

„Trudny” klient - skuteczne metody obsługi
Aby przybliżyć Państwu najskuteczniejsze rozwiązania w zakresie obsługi „trudnego klienta”, serdecznie zapraszamy na fachowe seminarium skierowane do osób mających na co dzień kontakt z klientem. Na wszystkie Państwa pytania odpowie nasz doświadczony ekspert!
więcej »


Eurokody konstrukcyjne
Każdy kraj będący w UE zobowiązany jest stosować Normy Europejskie. Jednak projektowanie według eurokodów może sprawiać problemy, z uwagi na ich objętość i skomplikowane zapisy. Dlatego specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy publikację „Eurodkody konstrukcyjne”, która pomoże przyswoić wiedzę na temat projektowania obiektów i konstrukcji budowlanych według nowych norm. Praktyczne przykłady obliczeń, szereg schematów i przejrzystych tabel ułatwią Państwu pracę.
więcej »


Elektroniczna książka kontroli przedsiębiorcy
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej nakłada na wszystkich przedsiębiorców obowiązek prowadzenie książki kontroli. Zgodnie z art. 81 ustęp 1a. książka kontroli może być prowadzona w formie elektronicznej. Jeżeli twoja firma działa w więcej niż jednym miejscu i ze względu na rodzaj działalności narażona jest na częste kontrole mamy dla ciebie profesjonalne narzędzie. Program „Elektroniczna książka kontroli przedsiębiorcy” zapewnia: sieciowy dostęp do danych, automatyczne monity w przypadku przekroczenia przez organy limitu dni kontroli, rejestr ponad 1000 organów administracyjnych uprawnionych do kontroli twojej firmy. Zamów program. Bądź profesjonalnie przygotowany na kontrolę.
więcej »


Prowadzisz firmę? Popraw bezpieczeństwo firmy i obniż koszty działalności. Sprawdź outsourcing IT- kompleksowe rozwiązania informatyczne dla Twojej firmy. więcej »
Komentarze i opinie
Elastyczne formy zatrudnienia
Znajomość rozwiązań elastycznego rynku pracy jest coraz większa ale nie przekłada się to jednak na ich stosowanie w praktyce. Z badania Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan wynika, że powszechnie stosowane w polskich firmach są tylko umowy na czas określony i taką formę zatrudnienia stosuje 76% przedsiębiorstw. Badanie przeprowadzono wśród 500 pracowników i 200 firm. Celem badania była ocena popularności i przydatności stosowania elastycznych form pracy i organizacji czasu pracy. więcej »
  • 2011-06-29 - Ocena oddziaływania na środowisko - aspekty prawne, Warszawa więcej »
  • 2011-06-09 - Zarządzanie projektem budowlanym, Warszawa więcej »
  • 2011-06-13 - Wymagania dotyczące użytkowania obiektów budowlanych po nowelizacji ustawy Prawo budowlane, Warszawa więcej »
  • 2011-06-27 - Prawo w praktyce lekarza medycyny pracy - najistotniejsze problemy orzecznicze, Warszawa więcej »
  • 2011-06-06 - Procedura medyczna – podstawowy element w kalkulacji kosztów leczenia pacjenta w ramach JGP, Warszawa więcej »
  • 2011-06-08 - Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa - warsztaty z omówieniem stanu prawnego na 2011 r. , Warszawa więcej »
  • 2011-06-10 - Prawo celne – najważniejsze zagadnienia prawne, Warszawa więcej »
  • 2011-06-14 - Ewidencja i gospodarowanie odpadami w tym odpadami niebezpiecznymi - przepisy i praktyka, Warszawa więcej »
  • 2011-06-15 - „Trudny” klient - skuteczne metody obsługi, Warszawa więcej »
  • 2011-06-17 - Transport drogowy materiałów niebezpiecznych, Warszawa więcej »
Ważne informacje Aktualności e-mail e-Kadra kierownicza stanowią serwis dla klientów portalu www.dashofer.pl, serwisu internetowego Wydawnictwa Verlag Dashofer Sp. z o.o.. Zawartość aktualności e-mail jest chroniona zgodnie z prawem autorskim. Klient jest uprawniony do wykorzystywania zawartości jedynie do celów własnych. Reprodukowanie lub redystrybucja całości lub części zawartoci aktualności e-mail jest bez wcześniejszej pisemnej zgody Wydawnictwa Verlag Dashofer Sp. z o.o. zabroniona. Postanowienia te dotyczą również tekstów osób trzecich chronionych prawem autorskim.

W każdej chwili możecie Państwo zrezygnować z prenumeraty aktualności zmieniając dane na stronie: rejestracja.dashofer.pl lub klikając tutaj.

Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.
Al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa
tel.: (22) 559 36 00, fax: (22) 829 27 00, 829 27 27
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS numer 29647, wysokość kapitału zakładowego 50.000 zł
Dołącz do nas! facebook logo twitter logo
Copyright C 2010 Dashöfer Holding Ltd. & Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o., Warszawa.