EDUinfo - wszystko na temat oświaty

[[osloveni]]

Anna Podgórska


Każdy nauczyciel posiada jakiś styl reżyserii pedagogicznej, ale nie każdy jest scenarzystą, czyli tym, który pisze scenariusze dla innych. Jakie elementy muszą wystąpić, aby zapis scenariusza stał się czytelny i możliwy do interpretacji owocującej w postaci zrealizowanej lekcji?

Scenariusz powinien mieć zawsze wyeksponowane 2 elementy:

  1. jakimi metodami przeprowadzić skutecznie i efektywnie lekcję;
  2. jak przekazać wiedzę i umiejętności, a także jak zainspirować badanie, poszukiwanie i trenowanie wiedzy i umiejętności.
Poznaj szczegóły dotyczące planowania scenariuszy lekcji i materiałów edukacyjnych. Zobacz przykłady, wzory i schematy graficzne.

Życzę przyjemnej lektury,
Anna Podgórska

Czekamy na Twoje sugestie dotyczące newslettera pod adresem info@eduinfo.pl.
Napisz do nas, jesteśmy tu dla Ciebie!

TYM ŻYJE OŚWIATA

Projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych przyjęty przez RM

13.9.2017, Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, przedłożony przez ministra edukacji narodowej.

Przewidziano rozwiązania porządkujące system finansowania oświaty - w jednej ustawie zawarte będą wszystkie przepisy związane z finansowaniem zadań oświatowych.

Przyjęty projekt wprowadza istotne zmiany nie tylko w sposobie finansowania oświaty, ale także w ustawie Karta Nauczyciela. To pierwszy etap planowanych rozwiązań, które docelowo uporządkują system finansowania zadań oświatowych, tak aby był on przejrzysty i łatwiejszy w stosowaniu przez organy prowadzące szkoły, w tym samorządy, a także dyrektorów szkół i innych placówek oświatowych. Zmienione zostaną także regulacje odnoszące się do wykonywania zawodu nauczyciela, przede wszystkim dotyczące czasu pracy, awansu zawodowego (powiązaniu go z wynagrodzeniem) i urlopu. Wprowadzone rozwiązania wychodzą naprzeciw oczekiwaniom samorządów terytorialnych i nauczycieli. W 2018 r. MEN zaproponuje kolejny etap zmian. ...więcej

POLECAMY

Prawo oświatowe w szkole - najnowsze przepisy od 1 września 2017 r.

Jak reforma systemu oświaty wpłynie na status zawodowy nauczycieli i dyrektorów? Jak skutecznie wdrożyć nowe podstawy programowe w roku szkolnym 2017 i 2018?

Na te i wiele innych pytań otrzymają Państwo odpowiedzi uczestnicząc w szkoleniu: Prawo oświatowe w szkole - najnowsze przepisy od 1 września 2017 r.

Przygotuj się na zmiany w Prawie oświatowym! - zapisz się już teraz…

Motywacja - tajemnica szkolnych sukcesów

Czy jest możliwe, aby wzbudzić w uczniach chęć do uczenia się? Oczywiście! Jeśli chcesz wiedzieć, jak prowadzić lekcje tak, by były dynamiczne i interesujące, jak motywować uczniów bez względu na prowadzony przedmiot i oceniać tak, by nie zniechęcić do nauki - mamy coś dla Ciebie: publikację "Motywacja - tajemnica szkolnych sukcesów". Otrzymasz w niej zbiór praktycznych wskazówek, które ułatwią Twoją pracę - również z uczniem szczególnie uzdolnionym oraz uczniem mającym trudności w nauce. Spróbuj i przekonaj się, jak to działa.

Arteterapia

Arteterapia jest jedną z metod wykorzystujących techniki plastyczne w pracy z uczniem przejawiającym zaburzone zachowania. Stosując tę metodę możemy zapobiegać pogłębianiu się stanów chorobowych dziecka. Dlatego jeśli chcesz skutecznie zapobiegać zaburzonym zachowaniom u dzieci i młodzieży, to warto skorzystać z naszego poradnika "Arteterapia".

AKTUALNOŚCI EDUINFO
20.9.2017, Źródło: Najwyższa Izba Kontroli
W skontrolowanych szkołach, w roku szkolnym 2015/2016, odsetek uczniów z nieprawidłową masą ciała - z nadwagą i otyłością oraz z niedowagą - wyniósł aż 22 proc., czyli dotyczył co piątego dziecka. W ciągu czterech lat (od 2012 do 2016 roku) wzrósł on o ponad pięć punktów procentowych. Chociaż w szkołach prowadzone były ogólnopolskie programy promujące zdrowe żywienie i działania edukacyjne kształtujące prawidłowe nawyki żywieniowe wśród uczniów, nie zatrzymały one tej niebezpiecznej tendencji. Skuteczność programów osłabiała m.in. dostępność niezdrowych produktów w części sklepików szkolnych, czy też podawanie uczniom w szkole obiadów niejednokrotnie przekraczających normy żywienia dla dzieci i młodzieży (ze zbyt wysoką zawartością białka, tłuszczów, węglowodanów oraz nadmierną ilością sodu). ... więcej

18.9.2017, Źródło: Program "Wzorowa Łazienka"
Z danych Ministerstwa Edukacji Narodowej wynika, że w roku szkolnym 2016/2017 w polskich szkołach uczyło się około 5 milionów uczniów. Jak pokazują wyniki kontroli przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Sanitarną, nie zawsze mają oni dostęp do czystych i funkcjonalnych łazienek. ... więcej

14.9.2017, Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Nauczyciel dyplomowany, z co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole, od dnia nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego i z najwyższą oceną pracy, będzie mógł otrzymać dodatek wyróżniający. Takie rozwiązanie proponujemy w projekcie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. ... więcej

14.9.2017, Źródło: Najwyższa Izba Kontroli
W świetlicach większości skontrolowanych szkół właściwie opiekowano się dziećmi. Zatrudniano wykwalifikowaną kadrę i na potrzeby świetlic wykorzystywano odrębne pomieszczenia, wyposażone w pomoce dydaktyczne umożliwiające prowadzenie zróżnicowanych zajęć. Wciąż jednak wiele jest do zrobienia, bo pomimo zmiany przepisów nadal w większości szkół powtarza się co roku te same plany i ćwiczenia, rzadko sprawdza się rzeczywiste, indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów, a jeszcze rzadziej dostosowuje do tych potrzeb zajęcia. ... więcej

13.9.2017, Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej przystąpiło w maju i czerwcu 2017 r. 259 037 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, z czego 166 606 to absolwenci liceum ogólnokształcącego, a 92 431 technikum. ... więcej

13.9.2017, Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, przedłożony przez ministra cyfryzacji. Projekt zakłada powołanie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). Będzie to publiczna sieć telekomunikacyjna, dzięki której od 2018 r. szkoły podstawowe i ponadpodstawowe zaczną otrzymywać bezpłatny dostęp do szerokopasmowego Internetu na poziomie 100 Mb/s. ... więcej

12.9.2017, Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. ... więcej

11.9.2017, Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Ministerstwo Edukacji Narodowej zadbało o edukację dzieci i uczniów z różnymi potrzebami. Zasadniczym celem wprowadzanych zmian było włączenie ucznia do grupy rówieśniczej. Uczeń niepełnosprawny, chory, czy mający problem z funkcjonowaniem w szkole, musi mieć zapewnione wszechstronne wsparcie. ... więcej

Czy dzieci w Twojej grupie dokonują postępów w różnych obszarach swojego rozwoju? Sprawdź to fachowo i wygodnie z pomocą programu „Dokumentacja rozwoju dziecka”.

SZKOLENIA VIDEO _______________________________________________________

Excel 2010 - Efektywna analiza danych za pomocą tabel przestawnych

nazwa video

Tabele przestawne są jednym z najcenniejszych i niestety rzadko wykorzystywanych narzędzi oferowanych przez MS Excel. Wiele osób uważa, że ich używanie jest niezwykle trudne, ale czy jest to prawdą? W tym szkoleniu dowiedzą się Państwo, jakie cenne możliwości analityczne umożliwia tworzenie tabel przestawnych. ... więcej

PowerPoint 2010 - Tworzenie czytelnych i estetycznych prezentacji

PowerPoint 2010 - Tworzenie czytelnych i estetycznych prezentacji

PowerPoint to rozbudowane narzędzie firmy Microsoft do tworzenia prezentacji multimedialnych. W dzisiejszych realiach program ten jest niezbędny w każdej firmie oraz instytucji. Za pomocą programu PowerPoint można tworzyć ekrany, które w atrakcyjny sposób łączą tekst i fotografie, rysunki, ilustracje, wykresy, tabele i filmy. Za pomocą tego szkolenia dowiedzą się Państwo jak połączyć te wszystkie rzeczy i stworzyć profesjonalną prezentację. ... więcej

AdWords Editor - wygodna alternatywa dla interfejsu przeglądarkowego

AdWords Editor - wygodna alternatywa dla interfejsu przeglądarkowego

Edytor AdWords jest bezpłatną aplikacja Google, którą można pobrać z internetu, by skutecznie zarządzać swoimi kontami AdWords. Aplikacja ta daje wiele możliwości, można pobierać do niej kampanie, wprowadzać zmiany za pomocą wszechstronnych narzędzi do edycji oraz przesyłać te zmiany do AdWords. Zapraszamy do wysłuchania szkolenia, które przedstawi sposób działania Edytora AdWords. ... więcej

KALENDARZ WYDARZEŃ __________________________________________________

10
10.2017

Skuteczna egzekucja administracyjna - aspekty praktyczne

Warszawa więcej »
26
10.2017

Prawo oświatowe w szkole - najnowsze przepisy od 1 września 2017 r.

Warszawa więcej »
07
11.2017

Statuty szkół po zmianach systemu oświaty

Warszawa więcej »
OFERTY PRACY
Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego / Nauczyciel Przedszkolny Gliwice
Nauczyciel w przedszkolu Warszawa
Nauczyciel - Oligofrenopedagog Łódź
Bądźmy w kontakcie: facebook facebook twitter twitter
Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp z o.o.
ul. Bieżanowska 7
02-655 Warszawa
www.dashofer.pl
tel.:(22) 559-36-00
e-mail: info@eduinfo.pl
W każdej chwili możecie Państwo zrezygnować z prenumeraty aktualności zmieniając dane na stronie: rejestracja.dashofer.pl lub klikając tutaj.

Copyright C 2017 Dashöfer Holding Ltd. & Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o., Warszawa.

Verlag Dashofer